Powrót
"Szkoła pamięta" Przedszkole nr 2 „Cztery Pory Roku” / 2019-11-15

Przedszkole nr 2 "Cztery Pory Roku" w Kórniku otrzymało dyplom z Ministerstwa Edukacji Narodowej , za aktywny udział w akcji "Szkoła pamięta".

Wszystkim, którzy brali w niej czynny udział serdecznie dziękuję.

Iwona Justkowiak