Powrót
Rekrutacja do publicznych przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Kórnik Przedszkole nr 2 „Cztery Pory Roku” / 2020-02-10

Rekrutacja do wszystkich publicznych przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Kórnik odbywa się elektronicznie.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 zamieszczono na stronie Urzędu  Miasta i Gminy Kórnik w zakładce "Strefa Nauki". Link https://www2.kornik.pl/nauka/Rekrutacja_na_rok_szkolny_2020_2021/.

Portal dla rodziców, adres http://www.gminakornik.przedszkola.vnabor.pl

dostępny będzie od poniedziałku 24 lutego, godz. 8:00 do 12 marca godz. 15:00.

W dniach od 10 do 17 lutego, godz. 15:00 konieczne jest złożenie przez rodziców dzieci już uczęszczających do naszego przedszkola, deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego. Nie złożenie deklaracji jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.