Powrót
Komunikat dyrektora Przedszkole nr 2 „Cztery Pory Roku” / 2020-03-11

W związku z ogłoszeniem Premiera Mateusza Morawieckiego o zawieszeniu zajęć opiekuńczo-  wychowawczych w szkołach i przedszkolach https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach  i komunikatem Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik https://www2.kornik.pl/miasto/aktualnosci/Komunikat_Burmistrza_Miasta_i_Gminy_Kornik_z_dnia_11_marca_2020_roku/ informuję, że od dnia 16 do 25 marca 2020r zawiesza się zajęcia dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńcze. Przedszkole w tych dniach będzie zamknięte, dzieci mają nieobecność usprawiedliwioną, rodzice nie dokonują zgłoszeń nieobecności. W pilnych sprawach możliwy będzie, z przedszkolem, kontakt telefoniczny w godz. 8:00- 14:00 pod numerem telefonu  661 770 488

12 i 13 marca 2020r (w tzw. okresie przejściowym) prowadzone będą zajęcia dla dzieci rodziców pracujących, którzy nie mogą tak szybko zorganizować opieki nad dziećmi. Obowiązuje normalna procedura zgłoszenia nieobecności.

O wszystkich postanowieniach związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19 będziemy na bieżąco Państwa informować w programie Dzień Smyka

Iwona Justkowiak