Powrót
Wyniki rekrutacji 2020/2021 Przedszkole nr 2 „Cztery Pory Roku” / 2020-03-25

Z uwagi na obecną sytuację wyniki rekrutacji 2020/2021 i informacja czy dziecko zostało  zakwalifikowane do przedszkola, czy też nie, będzie dostępne TYLKO w programie rekrutacyjnym, od dnia 7.04.2020, godz. 15:00. Nie będzie możliwości przyjścia do przedszkola i sprawdzenia listy. Potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola należy przesłać mailowo na adres poryroku@p2kornik.pl jako scan, lub zdjęcie dokumentu, podpisanego przez obydwojga rodziców/ opiekunów, w terminie do 20 kwietnia 2020 r, do godz. 15:00. Brak potwierdzenia woli przyjęcia oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu. Po otwarciu placówki konieczne będzie dostarczenie oryginału dokumentu