Powrót
Rekrutacja 2020/2021 Przedszkole nr 2 „Cztery Pory Roku” / 2020-04-07

Szanowni Państwo

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji w dniu 7 kwietnia o godz. 15:00 w systemie rekrutacyjnym można będzie sprawdzić czy dziecko zostało zakwalifikowane lub nie do przyjęcia do przedszkola. Z uwagi na obecną sytuację proszę sprawdzać wyniki za pomocą Internetu. Dodatkowo lista będzie wywieszona w holu przedszkola, ewentualne wejście będzie możliwe tylko przy zachowaniu wszelkich form bezpieczeństwa, w godz. 9:00-11:00 (w holu przedszkola może się znajdować max jedna osoba)

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do przedszkola w terminie od 8.04.2020, godz. 8:00 do 20 kwietnia 2020 r. godz. 15:00 (termin nie będzie przedłużony) Druk potwierdzenia woli dostępny jest w systemie rekrutacyjnym. Potwierdzenia woli przyjmowane będą TYLKO za pomocą internetu. Na adres mailowy poryroku@p2kornik.pl należy przesłać scan lub zdjęcie podpisanego (min przez jednego z rodziców) dokumentu. Oryginał należy złożyć po ponownym otwarciu przedszkola. Na chwilę obecną, w związku z sytuacją, nie ma możliwości złożenia tego dokumentu osobiście w przedszkolu. Brak potwierdzenia woli we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych z 2 bądź 3 preferencji składają potwierdzenie woli w tej placówce, do której zostali zakwalifikowani.

24 kwietnia 2020 r. o godz. 15:00 nastąpi podanie do publicznej wiadomości, przez komisje rekrutacyjne, listy kandydatów przyjętych i nie przyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym. Zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe "w terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nie przyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata" Nie ma odwołania od listy zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych. 

W pilnych sprawach, w godz. 9:00-15:00, można kontaktować się z przedszkolem za pomocą tel 661 770 488

Na stronie internetowej w zakładce Rekrutacja 2020-2021 znajduje się protokół Komisji Rekrutacyjnej.

Z poważaniem

Iwona Justkowiak