Powrót
Odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej Przedszkole nr 2 „Cztery Pory Roku” / 2020-04-16

W zakładce Rekrutacja 2020/21 znajduje się procedura dotycząca odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej.

Z poważaniem

Iwona Justkowiak