Powrót
Ponowne otwarcie przedszkola Przedszkole nr 2 „Cztery Pory Roku” / 2020-05-04

Kochani Rodzice

W związku z informacją Premiera, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej dotyczącą mozliwości otwarcia przedszkoli i żłobków od 6 maja 2020 informuję, że  w tym terminie nie jest to możliwe. 

Publiczne Przedszkola na terenie Miasta i Gminy Kórnik, w tym i nasza placówka, prawdopodobnie zostaną otwarte od 18 maja. Koniecznym warunkiem jest uzyskanie pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Poznaniu. 

Bardzo tęskinimy za naszymi dziećmi i zależy nam na jak najszybszym uruchomieniu placowki, jednak w tej decyzji będziemy kierowali się przede wszystkim dobrem i bezpieczeństwem dzieci oraz personelu.Obecne przepisy nakładają na placówkę obowiązki bardzo trudne do spełnienia. https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-dla-przedszkoli

Po otwarciu przedszkola będzie ono działało w SZCZEGÓLNYM REŻIMIE SANITARNYM  http://Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z otwarciem przedszkoli

W związku z wytycznymi GIS liczba miejsc dla dzieci będzie bardzo ograniczona, w sali przedszkolnej może być 1 dziecko na 4m2, licząc również personel. Pierszeństwo w przyjęciu do przedszkola będą miały dzieci obojga pracujących rodziców (czyli rodziciw, którzy obecnie nie są na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich wychowawczych itp i nie wykonują pracy zdalnej w domu), w tym przynajmniej jeden z rodzicow jest pracownikiem: systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

W związku z panującą pandemią i wzrostem zachorowań placówka w szczególnym reżimie sanitarnym będzie przyjmowała dzieci tylko tych rodzicow, którzy nie mogą im zapewnić opieki w domu.

Do przedszkola nie będzie przyjęte dziecko, które ma jakiekolwiek objawy chorobowe (np. katar, kaszel, stan podgorączkowy > 37 st.)

Dla dzieci, ktore nie będą uczęszczały do przedszkola będziemy kontynuowali zdalną naukę w dotychczasowej formie, propozycjie zajęć będą przesyłane rodzicom tak jak obecnie. 

Rodzice będą mieli obowiązek podpisania oświadczeń o świadomości zagrożenia związanego z przyprowadzaniem dziecka do przedszkola w obecnym czasie. Szczegółowe procedury i regulamin pracy przedszkola w szczególnym reżimie sanitarnym będą udostępnione rodzicom niezwłocznie po ich zatwierdzeniu.

Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej można znaleść odpowiedzi na pytania związane z otwarciem przedszkoli https://www.gov.pl/web/edukacja/otwarcie-przedszkoli-pytania-i-odpowiedzi

Iwona Justkowiak