Powrót
Nowy rok szkolny 2020/2021 Przedszkole nr 2 „Cztery Pory Roku” / 2020-09-03

Drodzy rodzice

Rozpoczęliśmy bardzo trudny rok z szeregiem obostrzeń sanitarnych, których musimy przestrzegać. Szczęśliwie, po złagodzeniu przepisów dotyczących metrażu sali, wszystkie dzieci przyjęte na rok przedszkolny 2020/2021 mogą uczęszczać do przedszkola, w pełnym wymiarze godzin. Nieco problemów stwarza moment przyprowadzania i odbierania dzieci ale zapewniam Państwa, że robimy wszystko aby przebiegało to możliwie jak najsprawniej. Przy obopólnym zrozumieniu Damy radę. 

W tym roku szkolnym nasze przedszkole pracuje w oparciu o "Program wychowania przedszkolnego" autorstwa Wiesławy Żaby-Żabińskiej, Wioletty Majewskiej i Renaty Paździo. Został opracowany w oparciu o przepisy prawa oświatowego oraz obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego. Jest niezwykle bogaty w treści. Zawiera odniesienia do kompetencji kluczowych zawartych w Zaleceniach Parlamentu Europejskiego i Rady Europy. Został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną i włączony do przedszkolnego zestawu programów.

Życzę wszystkim, mimo wszystko, dobrego, owocnego roku. Pracujmy wspólnie w myśl zasady: 

RAZEM możemy WIĘCEJ.

RAZEM jesteśmy LEPSI.

Iwona Justkowiak