Powrót
Rekrutacja do przedszkoli Miasta i Gminy Kórnik na rok szkolny 2021/2022 Przedszkole nr 2 „Cztery Pory Roku” / 2021-02-11

Rekrutacja do wszystkich, publicznych przedszkoli na terenie  Miasta i Gminy Kórnik odbywa się elektronicznie.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 zamieszczono na stronie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w zakładce "Strefa Nauki".

Link: https://www2.kornik.pl/nauka/Rekrutacja_na_rok_szkolny_2021_2022/

 

Portal dla rodziców, adres:  http://www.gminakornik.przedszkola.vnabor.pl

dostępny będzie od 08.03.2021 godz. 8.00 do 19.03.2021, godz. 15.00.

W dniach od 22 do 26 lutego, godz. 15:00 konieczne jest złożenie, przez rodziców dzieci już uczęszczających do przedszkola,  deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego. Nie złożenie deklaracji jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.