Powrót
Rekrutacja do Przedszkola na rok szkolny 2021/2022 Przedszkole nr 2 „Cztery Pory Roku” / 2021-03-02

Ważne informacje

Rekrutacja rozpoczyna się w poniedziałek 8 marca o godz. 8:00 i kończy 19 marca o godz. 15:00

Wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola od września 2021 r. należy wypełnić, logując się na portalu dla rodziców adres:  http://www.gminakornik.przedszkola.vnabor.pl, a następnie wypełniony wydrukować.

Wydrukowany wniosek (podpisany przez obojga rodziców), wraz z zaświadczeniami (dostępnymi do pobrania na stronie rekrutacji) dotyczącymi każdego zaznaczonego kryterium (ustawowego i gminnego) należy dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru. Jeśli Przedszkole nr 2 Cztery Pory Roku w Kórniku- Bninie jest przedszkolem pierwszego wyboru, wniosek należy  umieścić w zamkniętej  kopercie, z dopiskiem  Wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola od września 2021 r., a następnie wrzucić do specjalnej skrzynki znajdującej się w przedsionku przedszkola.

Nie ma konieczności przynoszenia papierowej wersji wniosku (podpisanego przez obojga rodziców) przesłanego za pomocą podpisu elektronicznego.  

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji w dniu 9 kwietnia o godz. 15:00 zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym. Lista będzie dostępna po zalogowaniu się do systemu.

W terminie od 12 kwietnia godz. 8:00 do 16 kwietnia godz. 15:00 rodzic zakwalifikowanego kandydata obowiązany jest dostarczyć do przedszkola pisemne potwierdzenie woli przyjęcia tegoż kandydata do przedszkola. Brak tego dokumentu oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu. Potwierdzenia woli należy wrzucić do skrzynki w przedsionku przedszkola.

W dniu 21 kwietnia o godz. 15:00 nastąpi podanie do publicznej wiadomości, przez komisje rekrutacyjne, listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

W trakcie trwania rekrutacji rodzice, którzy chcieliby złożyć wniosek, a nie mają dostępu do Internetu, mogą to zrobić, w przedszkolu, z pomocą pracownika przedszkola, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu. Tel 661 770 488