Powrót
Rekrutacja na rok szkolny 2021/22 Przedszkole nr 2 „Cztery Pory Roku” / 2021-04-09

 

Szanowni Państwo

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji w dniu 9 kwietnia o godz. 15:00 w systemie rekrutacyjnym można będzie sprawdzić czy dziecko zostało zakwalifikowane lub nie do przyjęcia do przedszkola. Z uwagi na obecną sytuację proszę sprawdzać wyniki za pomocą Internetu. Dodatkowo lista będzie wywieszona w holu przedszkola, ewentualne wejście będzie możliwe tylko przy zachowaniu wszelkich form bezpieczeństwa, w godz. 7:00-16:00 (w holu przedszkola może się znajdować max jedna osoba)

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do przedszkola w terminie od 12.04.2021, godz. 8:00 do 16 kwietnia 2021 r. godz. 15:00 (termin nie będzie przedłużony) Druk potwierdzenia woli dostępny jest w systemie rekrutacyjnym. Potwierdzenia woli przyjmowane będą na trzy sposoby:

1. Poprzez dostarczenie, do przedszkola i wrzucenie do przygotowanej skrzynki, wypełnionego i podpisanego dokumentu.

2. Za pomocą podpisu elektronicznego w systemie rekrutacyjnym.

3. Poprzez przesłanie  za pomocą Internetu. 

Instrukcja dla rodziców, jak należy potwierdzić wolę znajduje się w systemie rekrutacyjnym. 

Brak potwierdzenia woli we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych z 2 bądź 3 preferencji składają potwierdzenie woli w tej placówce, do której zostali zakwalifikowani. 

Nie ma odwołania od listy zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych.  

21 kwietnia 2021 r. o godz. 15:00 nastąpi podanie do publicznej wiadomości, przez komisje rekrutacyjne, listy kandydatów przyjętych i nie przyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym. Zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe "w terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nie przyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata" Po uzyskaniu odpowiedzi rodzic może wystąpić do dyrektora z odwołaniem od decyzji komisji.