Powrót
Konkurs „Królewskie kreacje z dyni” Przedszkole nr 2 „Cztery Pory Roku” / 2021-10-18

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w międzyprzedszkolnym konkursie „Królewskie kreacje z dyni”. Praca konkursowa polega na udekorowaniu z pomocą rodzica własnej dyni w stylu króla, królowej, rycerza lub pazia oraz wysłania jednego zdjęcia swojego dzieła na adres organizatora:

Dzieci 3,4 letnie - a.kaczmarek@p2kornik.pl

Dzieci 5,6 letnie - a.kowalczyk@p2kornik.pl

Wymagane jest tylko jedno zdjęcie pracy. W mailu należy zawrzeć informacje odnośnie imienia, nazwiska, wieku, grupy przedszkolnej oraz nazwy przedszkola, do którego dziecko uczęszcza.

Do zdjęcia pracy należy dołączyć skan oświadczenia Rodziców/Opiekunów oraz metryczkę. Oświadczenia można pobrać pod adresem: https://docs.google.com/document/d/1eA7sjqVxfNF2Xi_WdX7ND71mK7LgSttG/edit?usp=sharing&ouid=106316538109537045803&rtpof=true&sd=true

Oceny prac na podstawie przesłanych zdjęć dokona jury powołane przez organizatorów konkursu. Będą oni brali pod uwagę inwencję twórczą (wykorzystanie różnych materiałów, pomysłowość), wkład pracy dziecka oraz estetykę. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.

Zdjęcia należy przesyłać w terminie od 11.10.2021 do 22.10.2021. Ogłoszenie wyników nastąpi 29.10.2021.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału,

Organizatorzy - A. Kowalczyk, A. Kaczmarek, E. Rzepczyńska