Powrót
Jubileusz Fundacji Zakłady Kórnickie Przedszkole nr 2 „Cztery Pory Roku” / 2021-10-27

Szanowni Państwo,

W tej ważnej dla Fundacji Zakłady Kórnickie chwili, jaką jest jubileusz 20-lecia restytucji dzieła życia Władysława Zamoyskiego zapraszamy, w czwartek 28 październka, o godz. 15:00 na Podzamcze w Kórniku, do udziału w uroczystości otwarcia wystawy poświęconej historii FZK, połączonej z piknikiem i konkursami dla dzieci i młodzieży oraz naugurację działania infokiosku na Podzamczu

Udział Państwa w tych wydarzeniach będzie dla nas wielką radością i zaszczytem.

Z wyrazami szacunku

Danuta Podolak

specjalista d/s komunikacji