Powrót
Uczymy Dzieci Programować Przedszkole nr 2 „Cztery Pory Roku” / 2022-02-02

Ogólnopolski program Uczymy Dzieci Programowac to incjatywa pokazująca, że nauka kodowania jest bardzo ważna dla wszechstronnego rozwoju dziecka, a przy tym nie musi być ani trudna, ani nieciekawa. Zajęcia z kodowania nie muszą być też przeprowadzane wyłącznie przy użyciu narzędzi multimedialnych. Dnia 31.01.2022 r. Promyczki zakończyły udział w VIII edycji programu. Jednocześnie dnia 01.02. ruszyła IX edycja do której przystąpiliśmy. M.O.