Powrót
Projekt "Piękna Nasza Polska Cała" Przedszkole nr 2 „Cztery Pory Roku” / 2022-05-05

Z początkiem września dzieci z Naszego Przedszkola przystąpiły do realizacji zadań projektu „Piękna Nasza Polska Cała”.Zadania projektowe służyły kształtowaniu postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwieniu ich na piękno, tradycje Polski oraz kształtowaniu tożsamości narodowej. Dnia 28.04.2022, pokazem mody patriotycznej,  uroczyście zakończyliśmy projekt " Piękna Nasza Polska Cała".  W tym dniu grupa Słoneczek wystapiła z przedstawieniem przypominajcym Nam o historii Naszej Małej Ojczyzny czyli Bnina (dawna nazwa naszego miasteczka, obecnie to Kórnik). Zabawa była udana, radość i duma dzieci bezcenna, a wiedza zdobyta podczas całego roku przedszkolnego  ogromna.

K.Ł