Powrót
Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2023/2024 Przedszkole nr 2 Cztery Pory Roku / 2023-02-06

20 marca 2023 r. rusza nabór na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

W dniach od 20.03.2023 r. – 31.03.2023 r. prowadzona będzie rekrutacja dzieci do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Podstawą przyjęcia dziecka kontynuującego edukację przedszkolną w dotychczasowej placówce w roku szkolnym 2023/2024, jest złożenie w nim wypełnionej „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”.

Druk deklaracji, ( dostępny od 27 lutego) należy pobrać w placówce, do której dziecko uczęszcza. Druk deklaracji do Przedszkola nr 2 Cztery Pory Roku w Kórniku będzie też dostępny na stronie internetowej placówki tj. www.poryroku.dziensmyka.pl ,w zakładce Rekrutacja. 

W procesie przyjęcia dzieci kontynuujących edukację przedszkolną zakwalifikowane zostaną tylko te dzieci, których „Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” w formie papierowej z podpisem rodziców zostaną dostarczone do przedszkola (szkoły), w terminie od 27.02.2023 r. godz. 8:00 do dnia 10.03.2023 godz. 15.00.

W przypadku niekontynuowania wychowania przedszkolnego przez dziecko w danej placówce, rodzice (opiekunowie prawni) w tym samym terminie składają pisemną rezygnację z kontynuowania wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024.

Kryteria gminne dla prowadzonej rekrutacji dzieci do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych znajdują się w Uchwale Rady Miasta i Gminy Kórnik, oraz Zmianie do Uchwały Rady Miasta i Gminy Kórnik.

Szczegóły dotyczące terminów rekrutacji nabór na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Link do strony internetowej Miasta i Gminy Kórnik odnośnie rekrutacji na rok szkolny 2023/2024

https://kornik.pl/aktualnosci/nabor-do-przedszkoli-publicznych-oddzialow-przedszkolnych-oraz-klas-1-w-miescie-i