Rada Rodziców

Rada Rodziców w roku przedszkolnym 2020/21

Przewodnicząca Teresa Pietrala (grupa Słoneczka)

Wice przewodnicząca Izabela Sobkowiak (grupa Promyczki)

Członkowie Marta Konieczna (Listeczki), Agata Rozkres (Śnieżynki), Grzegorz Szyngiel (Kwiatki), Anna Nowak (Motylki)

Skarbnik Anna Andrzejewska (grupa Jagódki)

 

Konto Rady Rodziców

Alior Bank 36 2490 0005 0000 4000 1182 1850