Programy i projekty

Programy i projekty realizowane w Przedszkolu nr 2 "Cztery Pory Roku" w Kórniku- Bninie, w roku szkolnym 2020/2021

Programy:

Program wychowania przedszkolnego. Wiesława Żaba- Żabińska, Wioletta Majewsja, Renata Paździo MAC Edukacja

Moja mała ojczyzna. Program autorski nauczycielek przedszkola

 

Projekty:

"Mały Miś w swiecie wielkiej literatury" ogólnopolski program w ramach, którego przedszkolakom przekazywana jest miłość do czytania. Nauczycielki przedszkola, rodzice, zaproszeni goście czytają przedszkolakom książki. Projekt składa się z modułów, każde zakończenie jego realizacji jest świętem w placówce, pełnym literatury i oczywiście małego pluszowego misia.  

Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej- CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS opracowany i zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Instytut Matki i Dziecka. Koordynatorem realizacji programu przez placówki oświatowe jest Państwowa Inspekcja Sanitarna. Program jest przeznaczony dla dzieci 5,6 letnich i ich rodziców. Koordynatorem programu w naszym przedszkolu jest Elżbieta Rzepczyńska

T@blit- innowacyjny program wychowania przedszkolnego. Anna Basińska, Teresa Pietrala, Urszula Zielińska, Dawid Pietrala, Katarzyna Dziubalska- Kołaczyk. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Celem programu jest umożliwienie dzieciom poznania świata poprzez działanie, doświadczanie, odkrywanie, przeżywanie i dyskutowanie. Strona internetowa:  www.tablit.wa.amu.edu.pl


"Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy". strona internetowa: www.zdrowojemy.info

 

POBIERZ PLIKI
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego