Certyfikat Jakości

Certyfikat Jakości Master Metodyki potwierdza, że w placówce:

procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są wzorem dobrych praktyk pedagogicznych;

jakość i nowatorskie rozwiązania budowane są na zasadach metodyki wychowania przedszkolnego.