Razem ze Słonkiem

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny

Temat projektu: Razem ze Słonkiem w Czterech Porach Roku

Wstęp

   W świecie, w którym jesteśmy zabiegani, często sfrustrowani potrzebujemy odskoczni, złapania oddechu. W takich momentach życia najczęściej wracamy do korzeni, czyli do natury, przyrody, która tak naprawdę na co dzień nas otacza, ale często w wirze obowiązków jej nie zauważamy.  Odnośnie powrotu do natury chciałyśmy zaproponować projekt oparty na dawnej literaturze,  ale ściśle związanej  z przyrodą. Chcemy zachęcić do odkrywania przez dzieci przyrody na podstawie  pomysłów zaczerpniętych z książki Marii Kownackiej „Razem ze słonkiem”.  Pragniemy, aby dzieci czerpały radość z poznawanie tajemnic naszego pięknego otoczenia realizując nasze propozycje projektowe.

   Nasz projekt ma również na celu wspomaganie i stymulowanie prawidłowego rozwoju mowy. Chcemy zwrócić uwagę na możliwość wczesnego zapobiegania  wadom wymowy poprzez częste i systematyczne ćwiczenia oparte na zabawie.

   Naszym celem jest także uwrażliwienie dzieci na piękno przyrody oraz na wykształcenie u nich postawy szacunku do otaczającego świata.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Termin realizacji całości projektu: 1 październik 2022 - 31 maj 2023

Adresat: Przedszkola w Polsce

Opracowanie projektu: Katarzyna Szmechel, Małgorzata Stypczyńska, Katarzyna Bortlisz

Koordynator grupy Facebook: Katarzyna Łażewska

Cele projektu:

-poznanie otaczającej rzeczywistości i rozumienie zależności wszystkich jej elementów

-wspomaganie i stymulowanie prawidłowego rozwoju mowy dziecka i zapobieganie powstawaniu wad wymowy

-inspirowanie samodzielnych działań dzieci zjawiskami przyrody

- inspirowanie działań dzieci literaturą dziecięcą

-tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci

Zadania:

Jesień (październik, listopad)

1Stworzenie kącika logopedycznego razem ze Słonkiem (piórka, liście – dmuchanie; liście, słomki – przenoszenie elementów na wdechu; kasztany, żołędzie – rytmy; lusterka – gimnastyka buzi i języka…)

2.Stworzenie Kodeksu przedszkolaka  Razem ze Słonkiem

Uwzględnienie w kodeksie zasady

- dbam o przyrodę.

3. Stworzenie kącika przyrody

3. Nauka piosenki projektowej  Razem ze słonkiem

4.  Wykonywanie obserwacji przyrodniczych jesienią. Założenie Kartoteki Przyrodnika. Notowanie obserwacji w zeszycie lub na kartach obserwacji. Rysowanie symbolu obserwacji, krótkie wyjaśnienie co zaobserwowały dzieci. Zeszyt może być dla każdego dziecka , lub prowadzony przez grupę.

5.  Wykonanie ekologicznego plakatu dla społeczności lokalnej , powieszenie go na  płocie lub bramie przy wejściu do przedszkola.

„Segreguj śmieci” lub

 „Wyrzucaj śmieci do kosza, a nie do lasu”

6. Rozmowa na temat jeża  i jego zwyczajów na podstawie opowiadania M. Kownackiej „Przygoda jeża” , Razem ze Słonkiem –Złota jesień. (str21)

Wykonanie jeża Systemem Edukacji przez ruch. D. Dziamskiej

7. Obchody Dnia jesiennych kwiatów. Tego dnia dzieci przynoszą do przedszkola kwiaty kwitnące jesienią: słoneczniki, astry, cynie, chryzantemy, dąbki, wrzosy i robią z nich bukiety.

8. Wycieczka do parku. Zasuszenie pozbieranych liści. Stworzenie zielnika z liści.

9. Wykonanie jesiennych ludzików z wykorzystaniem darów jesieni, na podstawie opowiadania „Babcia Czarodziejka” Złota jesień(str71)

10. Przeprowadzenie zajęć na temat grzybów na podstawie opowiadań

„O tym jak grzyby rosną”(str79), „O Jurku co się nie znał na grzybach”(str94) Złota jesień. Razem ze Słonkiem M. Kownacka. Wykonanie atlasu grzybów.

11. Rozmowa na temat zwierząt leśnych na podstawie opowiadania M. Kownackiej „Jak Plastuś z Misiem szczotki szukali” Razem ze Słonkiem, Złota jesień(str105)

12. Wykonanie pracy plastycznej „Las” techniką kolażu. Wykorzystanie wycinków z gazet.

13. Gry i zabawy wg Marii Kownackiej Złota jesień (str. 111)

Kasztanowa koszykówka

Kto zna lepiej drzewa i ich liście.

Odlot ptaków

Pająki  i muchy

14. Obchody Święta drzewa. Rozmowa na temat drzew i ich znaczenia w przyrodzie i dla człowieka na podstawie opowiadania M. Kownackiej  „Sadzimy drzewa” Szaruga jesienna (str. 36)

15. Nauka wierszyków wg M. Kownackiej Szaruga jesienna (str. 56)

Dzięcioł

Sowa

Leśne zające

Jeż

Paprocie

16. Wykonanie ozdób na choinkę z wykorzystaniem darów jesieni  (szyszek, żołędzi, kasztanów) wg M. Kownackiej Razem ze Słonkiem, Szaruga jesienna (str.61)

16. Rozmowa na temat Szarugi jesiennej na podstawie opowiadania „Szaruga jesienna w Plastusiowym ogródku”wg M. Kownackiej Razem ze Słonkiem, Szaruga jesienna (str. 63)

17. Wykonanie pejzażu jesiennego w szarościach.

18. Prezentacja  na lokalnych uroczystościach przez inspirowanie się utworami i pomysłami M. Kownackiej np. Akcja Ekologiczna, występ dzieci itd.

19. Zorganizowanie zbiórki pożywienia dla zwierząt w porozumieniu z leśniczym np. kasztany dla dzików.

20. Zabawy logopedyczne z wykorzystaniem tekstu:

 Zabawy paluszkowe „Szczygiełek”, „Deszczyk”

 Masażyk „Liście”

 Zabawa ruchowo-naśladowcza „Jesień”.

21. Gimnastyka buzi i języka „Przygotowania do snu zimowego”.

22. Taniec dowolny „Wirujące liście” do muzyki A. Vivaldiego „Cztery pory roku – Jesień”

Zima (grudzień, styczeń, luty)

1. Przeprowadzenie doświadczeń z wodą. Jak para wodna zmienia się w wodę. Różne stany wody wg M. Kownackiej Razem ze Słonkiem Zima (str. 14)

2.Wykonywanie obserwacji przyrodniczych zimą. Założenie Kartoteki Przyrodnika. Notowanie obserwacji w zeszycie lub na kartach obserwacji. Rysowanie symbolu obserwacji, krótkie wyjaśnienie co zaobserwowały dzieci. Zeszyt może być dla każdego dziecka , lub prowadzony przez grupę.

3.Stworzenie mapy śladów zwierząt z wydrukowanych i skserowanych śladów.

4. Poznanie wybranych ptaków na podstawie opowiadań M. Kownackiej. Razem ze Słonkiem, Zima (str. 30-35).

5. Poznanie roślin egzotycznych na podstawie opowiadania M. Kownackiej „Wyprawa do ciepłych krajów” Razem ze Słonkiem, Zima Wycieczka do zimowego ogrodu botanicznego np. Palmiarnia- Poznań

6. Wykonanie kul z jedzeniem dla ptaków.

7.  Zapoznanie ze zwyczajem wieszania podłaźniczki. Wyjaśnienie znaczenia słowa podłaźniczka. Wykonanie podłaźniczki lub innych stroików świątecznych. Razem ze Słonkiem M. Kownackiej- Zima (str. 51).

8. Rozmowa na temat choinki na podstawie opowiadania Śpiewająca choinka Razem ze Słonkiem  M. Kownackiej-Zima(str59)

9. Rozmowa na temat pracy leśnika na podstawie opowiadania Zimowe pogotowie wg Marii Kownackiej, Zima(str63). Zorganizowanie spotkania z leśniczym.

10. Wykonanie ekologicznego plakatu dla społeczności lokalnej , powieszenie go na  płocie lub bramie do przedszkola.

Uwaga sprzątaj po swoim psie!

11. Wykonanie kołowych kalendarzy .Młodsze dzieci- „Dzień –Noc” Starsze-„Cztery Pory Roku „, „Dni Tygodnia”

12.Zabawy logopedyczne z wykorzystaniem tekstu:

 Zabawa paluszkowa „Wróbelki”.

 Masażyk „Ptaki”.

 Zabawa ruchowo-naśladowcza „Zima”.

13. Gimnastyka buzi i języka „Głodna sarenka”.

14. Taniec dowolny „Tańczące śnieżynki” do muzyki A. Vivaldiego „Cztery pory roku – Zima”.

Wiosna (marzec kwiecień)

1. Poznanie ptaków pojawiających się wiosną na podstawie informacji wg M. Kownackiej Razem ze Słonkiem , Przedwiośnie (str. 26)

skowronek

pliszka siwa

czyżyk

zięba

Wykonanie ptaków z masy papierowej wg Marii Kownackiej, Razem ze Słonkiem, Przedwiośnie (str 59)

2. Rozmowa na temat Zajączka i innych zwyczajów wielkanocnych. Wykorzystanie opowiadań: Puchaty kłębuszek, Przedwiośnie (str. 31)

3. Wykonanie ekologicznego plakatu dla społeczności lokalnej , powieszenie go na  płocie lub bramie przy wejściu do przedszkola.

Nie zrywajcie wiosennych kwiatów takich jak przebiśniegi , przylaszczki, zawilce , sasanki: są chronione. „Nigdy nie zrywajcie takich roślin” (str. 35) wg M. Kownackiej Razem ze Słonkiem, Przedwiośnie.

4. Stworzenie scenariusza na Dzień Wiosny i podzielenie się z uczestnikami projektu. Wykorzystanie opowiadania „Jak dzieci wiosnę przyspieszyły” wg M. Kownackiej Razem ze Słonkiem, Przedwiośnie (str. 74).

4. O słonku i pogodzie i innych ciekawych sprawach. Obserwacje pogodowe zainspirowane opowiadaniem „O wiosennej pogodzie” Razem ze Słonkiem Przedwiośnie(str15). Wykonanie kalendarza pogody na kwiecień. Wykonywanie codziennych obserwacji. Rysowanie symboli pogody w kalendarzu.

5. Założenie ogródka na oknie, lub ogródka w ogrodzie przedszkolnym.

6.Przeprowadzenie lekcji o czystości na podstawie opowiadania (Dlaczego trzeba być czystym.)wg M. Kownackiej Razem ze Słonkiem ,Wiosna (str. 18)

7. Wykonywanie obserwacji przyrodniczych Wiosną. Założenie Kartoteki Przyrodnika. Notowanie obserwacji w zeszycie lub na kartach obserwacji. Rysowanie symbolu obserwacji, krótkie wyjaśnienie co zaobserwowały dzieci. Zeszyt może być dla każdego dziecka lub prowadzony przez grupę. Inspiracja: „Zauważ to bardzo ciekawe”, Razem ze Słonkiem, Wiosna wg Marii Kownackiej

9. Obchody Międzynarodowego Dnia Ptaków. Obchody zorganizowane wg pomysłu nauczycieli. Można spotkać się z ornitologiem, zorganizować warsztaty na temat ptaków, lub warsztaty artystyczne pod hasłem „Ptaki”.

10. Wykonanie ekologicznego plakatu dla społeczności lokalnej , powieszenie go na  płocie lub bramie przy wejściu do przedszkola.

„Stawiamy pojniki dla ptaków”

Zorganizowanie w ogródku przedszkolnym pojnika dla ptaków.

11. Wycieczka do lasu lub na łąkę.

12. Założenie ogródka warzywnego na parapecie lub w ogrodzie przedszkolnym. Założenie kalendarza rozwoju roślin.

14. Wykonanie Ptaków z masy papierowej. (str58)wg Marii Kownackiej Razem ze Słonkiem, Wiosna.

15. Rozmowa na temat budowania gniazd przez ptaki na podstawie opowiadania „Pogotowie gniazd w budowie”, Razem ze Słonkiem M. Kownackiej ,Wiosna(str 64)

16. Rozmowa na temat zmieniającej się przyrody na podstawie opowiadań: „Wiosna w Plastusiowym ogródku”(str59), Pierwsze śniadanie w gnieździe bocianim (str. 72), Razem ze Słonkiem wg M. Kownackiej, Wiosna.

17. Rozmowa na temat mądrości zwierząt na podstawie opowiadania. „Dzielny Pimpek”, Razem ze Słonkiem , M. Kownacka, Wiosna (str. 75)

18. Teatrzyk dla mamy Za co kochamy Nasze mamy? wg Marii Kownackiej , Razem ze Słonkiem, Wiosna (str. 102).

19.Konkurs  plastyczny Ptaki w Czterech Porach Roku  wykonanie krajobrazów  z udziałem ptaków w

jesiennym parku

zimowym lesie

wiosennym ogrodzie

latem, nad wodą lub nad łąką

20. Wycieczka na łąkę. Stworzenie zielnika z roślin polnych.

21. Stworzenie układów tanecznych do „Czterech Pór Roku” Antoniego Vivaldiego

22. Rysowanie kwiatów techniką leniwych ósemek przy muzyce A.  Vivaldiego „Cztery pory roku – Wiosna”.

23. Zabawy logopedyczne z wykorzystaniem tekstu:

 Zabawy paluszkowe „Słoneczko”, „Zajączki”.

  Masażyk „W marcu jak w garncu”.

 Zabawa ruchowo-naśladowcza „Wiosna”.

24. Gimnastyka buzi i języka „Ptaszki budują gniazda”.

Lato (maj)

1. W Tatrzańskim Parku Narodowym. Rozmowa na temat Zwierząt leśnych, które można spotkać w Tatrzańskim Parku Narodowym.

2. Wykonanie pracy plastycznej na temat : piętra górskie w Tatrach.

3. Ciekawostki  na temat zjawisk letnich. Doświadczenie z zegarem słonecznym wg M. Kownackiej Razem ze Słonkiem, Lato (str. 23).

4. Wykonywanie obserwacji przyrodniczych latem. Założenie Kartoteki Przyrodnika. Notowanie obserwacji w zeszycie lub na kartach obserwacji. Rysowanie symbolu obserwacji, krótkie wyjaśnienie co zaobserwowały dzieci. Zeszyt może być dla każdego dziecka , lub prowadzony przez grupę.

6. Przedstawienie dla dzieci w wykonaniu rodziców. Wykorzystanie teatrzyków wg M. Kownackiej  lub stworzenie własnego na podstawie opowiadań Razem ze Słonkiem  wg M. Kownackiej

 7. Wykonanie  plakatu dla społeczności lokalnej , powieszenie go na  płocie lub bramie przy wejściu do przedszkola.

„Zachowaj bezpieczeństwo podczas kąpieli w zbiornikach wodnych”

8. Rozmowa na temat zwyczajów żabki, wykonywanie ćwiczeń ortofonicznych na podstawie opowiadania „Prawdziwe łapki zielonej żabki”

9.  Rozmowa na temat sposobu budowania domów na podstawie opowiadania „Co wisiało na jabłoni wg M. Kownackiej , Razem ze Słonkiem, Lato (str. 74), Spotkanie z pszczelarzem.

10. Rozmowa na temat przyjaźni łasicy i kota na podstawie opowiadania „Banitka” wg M. Kownackiej , Razem ze Słonkiem, Lato (str. 84).

11. Próba odpowiedzi na pytanie Do czego służy zwierzętom ogon? na podstawie opowiadania „O muszce-bolimuszce, której się zachciało ogona. wg M. Kownackiej , Razem ze Słonkiem, Lato (str. 102).

12.Zabawy logopedyczne z wykorzystaniem tekstu:

 Zabawa paluszkowa „Kwiatki”.

 Masażyk „Łąka”.

 Zabawa ruchowo-naśladowcza „Lato”.

13. Gimnastyka buzi i języka „Mała żabka”.

14. Zabawy dowolne z chustą animacyjną „Łąka majowa” do muzyki A. Vivaldiego „Cztery pory roku – Lato”.

Do 10 czerwca sprawozdanie z realizacji projektu.

Projekt stworzony na postawie książek M. Kownackiej, Razem ze Słonkiem , Złota jesień, Szaruga jesienna, Zima, Przedwiośnie, Wiosna, Lato, jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz wychowania wczesnoszkolnego. Ze względu na sytuację epidemiologiczną dopuszcza się realizowanie projektu w formie online.

Źródła informacji: Razem ze Słonkiem M. Kownackiej

Zabawy paluszkowe K. Sąsiadek

Pokazywane wierszyki i zabawy paluszkowe M. Koc

Gimnastyka buzi na wesoło I. Rutkowska-Błachowiak

Języczek – podróżniczek i cztery pory roku M. Bryła, A. Muszyńska

Edukacja przez ruch. Kropki, kreski, owale, wiązki D. Dziamska

Projekt został objęty patronatem przez:

Wydawnictwo Bliżej przedszkola

Regulamin projektu:

1. W Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym Razem ze Słonkiem w Czterech Porach Roku M. Kownackiej mogą wziąć udział dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie I-III szkół podstawowych.

2. Projekt realizowany jest od 1 października 2022 do 31 maja 2023

3. Spośród zaproponowanych zadań, nauczyciel powinien zrealizować przynajmniej trzy zadania z każdej pory roku, razem 12. Zadania należy traktować jako propozycje, które dostosowujemy do możliwości dzieci.

4. Jeśli do projektu zgłasza się kilka grup z jednej placówki, można realizować projekt razem.

5. Do projektu utworzona zostanie grupa prywatna na portalu społecznościowym Facebook, można będzie w niej umieszczać swoją relację z realizacji projektu. Członkowstwo w grupie nie jest równoznaczne z udziałem w projekcie.

6. Udział w projekcie jest dobrowolny i nieodpłatny.

7. Przed publikacją relacji z podejmowanych działań uczestnicy są zobowiązani do uzyskania zgody na publikację wizerunku  i wytworów dzieci.

8. W realizacji projektu mile widziana maskotka Słoneczka,.

9. Uczestnicy projektu otrzymają Certyfikaty uczestnictwa, pod warunkiem zrealizowania co najmniej 12 zadań, po trzy z każdej pory roku i przesłania sprawozdania(wg szablonu). Przesłanie sprawozdania jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego publikację, wraz ze zdjęciami.

10. Sprawozdanie z realizacji projektu należy przesłać wg określonego wzoru do 10 czerwca 2023 na adres: razemzeslonkiem3@gmail.com 

Kontakt: Przedszkole nr 2 "Cztery Pory Roku" tel.  61 81 70 168

Katarzyna Szmechel   poczta elektroniczna:  k.szmechel@p2kornik.pl  Poczta do przesłania sprawozdania:razemzesłonkiem3@gmail.com

 

POBIERZ PLIKI
Gimnastyka buzi i języka  
Masażyki  
Zabawy paluszkowe  
Zabawy ruchowo naśladowcze  
Zgoda na udział w projekcie  
Sprawozdanie z realizacji projektu  
ZOBACZ LINKI