O nas

Historia przedszkola

Historia przedszkola sięga roku 1945, gdy to w budynku przy ul. Kościelnej (obecnie budynek probostwa) powstaje Przedszkole Opieki Społecznej zorganizowane i prowadzone przez Siostry Elżbietanki. Do przedszkola uczęszczało 78 dzieci, funkcjonowały dwa oddziały. W roku 1966, przedszkole zostało przeniesione do obecnej lokalizacji, gdzie z małą przerwą na przebudowę w latach 2000 - 2004, funkcjonuje do chwili obecnej. W roku 2004 oddano do użytku wyremontowaną placówkę, która może pomieścić około 160 przedszkolaków.

Przedszkolem kierowały:
1945 - 1983 Bronisława Jóźwiak
1983 - 1986 Grażyna Pawlicka
1986 - 1996 Mariola Laś
1997 i nadal  - Iwona Justkowiak

Organem prowadzącym Przedszkole jest Miasto i Gmina Kórnik. Nadzór nad przedszkolem sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty. W roku szkolnym 2018/19 do przedszkola uczęszcza 160 dzieci w wieku od 3 do 6 lat, podzielonych na siedem grup:

Listeczki- 3 latki, wychowawczynie: Katarzyna Łażewska, Iwona Justkowiak, pomoc nauczyciela Dorota Staśkiewicz
Śnieżynki- 4 latki, wychowawczynie: Anna Kowalczyk, Maria Fludra, nauczyciel wspomagający Marta Sobczak, pomoc nauczyciela Dominika Bolek
Kwiatki- 4,5 latki, wychowawczyni Agnieszka Jachnik, pomoc nauczyciela Wioletta Wójkiewicz
Słoneczka - 5 latki, wychowawczyni Magdalena Kalisz, pomoc nauczyciela Hanna Hoffmann
Jagódki  - "0" ,6 latki wychowawczyni Katarzyna Bortlisz, pomoc nauczyciela Anna Szmańda
Promyczki  - "0" 5,6 latki wychowawczynie: Anna Kaczmarek, Elżbieta Rzepczyńska, pomoc nauczyciela Agnieszka Wachowiak- Bartkowiak
Motylki  - "0" 6 latki wychowawczynie: Dorota Leciej, Katarzyna Szmechel

Logopedia - Małgorzata Stypczyńska

J. angielski Anna Kaczmarek

Religia Monika Czubanowska

Zajęcia korekcyjno- ruchowe, ogólno rozwojowe: Wojciech Gorzelanny

Wszystkie nauczycielki posiadają wykształcenie wyższe i tytuł magistra.

Placówka czynna jest w godzinach 6.30 - 16.30.

 

 

Przedszkole nr 2 „Cztery Pory Roku”